Contactează-ne acum!

0726.380.525

office@psihocabinetmarinasasu.ro

"Totul poate fi și altfel!" - Alfred Adler

Articole recente

vezi toate articolele
Share

 

Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică:

 

Protejarea confidențialității

Art. VI.2. Psihologii vor proteja confidențialitatea tuturor informațiilor adunate în timpul activităților lor profesionale și se vor abține de la dezvăluirea informațiilor pe care le dețin despre colegi, clienții colegilor, studenți și membrii organizațiilor, excepție făcând situațiile: pentru protecția sănătățtii publice, pentru prevenirea unui pericol iminent, pentru prevenirea săvârșirii unei fapte penale sau pentru împiedicarea producerii rezultatului unei asemenea fapte ori pentru înlaăturarea urmărilor prejudiciabile ale unei asemenea fapte.

Divulgarea, de catre psihologi, a unor date care le-au fost încredințate sau de care au luat cunoștință în virtutea profesiei, dacă aceasta este de natură a încalca clauza de confidențialitate, este interzisă.

Limitele confidențialitătii

Art. VI.3. Psihologii clarifică ce măsuri se vor lua pentru protejarea confidențialității și ce responsabilități familiale, de grup ori comunitare au pentru protejarea confidențialității, atunci când desfațoară activități de cercetare sau oferă servicii.

confidentialitate

Înainte de primirea consimțământului, psihologul va informa clientul cu privire la limitele confidențialității și condițiile în care acesta poate fi încalcat, precum și asupra utilizării posibile a informațiilor rezultate în urma activității sale.

Dezvăluirea de informații

Art. VI.4. Psihologii pot împărtați informațiile confidențiale cu alții numai cu consimțământul celor vizați ori de o așa manieră încât cei vizați să nu poată fi identificați, excepție făcând situațiile justificate de lege sau în circumstanțe de iminentă sau posibilă vătămare fizică sau crimă.